Priser
Offererade priser inkluderar hyra av toppmodern fullutrustad 45 – 50 fots cruising yacht med all erforderlig utrustning, erfaren skeppare med alla certifikat, båt- och ansvarsförsäkring för alla ombordvarande, bränsle, hamnavgifter, all nödvändig säkerhetsutrustning, inmätningsavgifter vid kappseglingar, komplett uppsättningar sjöställ och flytvästar för alla gäster, handdukar, sänglinnen samt städning.

Mat och dryck
Mat och dryck tillkommer och faktureras i efterhand.

Övriga uppkomna kostnader
Kanalavgifter, slussavgifter och hanteringskostnader tillkommer.

Fakturering
Fakturering för båt och skeppare görs vid bokningstillfället, för betalning inom 30 dagar. Vid kortare tid mellan beställningstillfälle och aktivitetsstart skall betalning alltid ske innan avsegling.

STARTSIDA

AKTIVITETER

FARTYG

EKONOMI

BILDER

LÄNKAR

KONTAKT